Vše o českých komínech

Přehledný a aktuální seznam kominíků a kominických firem v ČR, tipy a rady pro údržbu komínů.

Co je kominictví?

Kominictví je řemeslo, jehož náplní je čištění, kontrola a oprava komínů a zařízení pro odvod zplodin spalování, spalovacích zařízení a dalších souvisejících zařízení. Osoba vykonávající toto řemeslo se nazývá kominík. V České republice je podle zákona č. 455/1991 Sb. kominictví živností řemeslnou, k výkonu je potřeba odborná způsobilost.

Mají kominíci sdružující organizaci?

Společenstvo kominíků ČR je dobrovolnou profesní organizací sdružující podnikající fyzické a právnické osoby v oboru kominík. Účelem a smyslem této organizace je ochrana a prosazování zájmů svých členů při výkonu jejich činnosti.

Je revize komínů povinná?

Od 1.1.2011 je revize komínů opravu povinností (technickou kontrolu musíme nechat provést osobu, k tomu způsobilou, jednou ročně). Čištění komínů je ovšem povinné až třikrát za rok! Toto nařízení se vztahuje na rodinné domy, bytové domy, chaty i chalupy. Nepoužívané komíny těmto nařízením nepodléhají, musejí být ovšem dostatečně chráněny proti dešti a také označeny jako nepoužívané.

Kdy je nejvhodnější doba pro revize?

Logicky je to konec topné sezóny, tedy jaro. Po kontrole vám musí kominík vyplnit tzv. Zprávu o kontrole, která je platná přesně 12 měsíců od data kontroly. Cena revizní zprávy je zhruba ve výši 1.500,- Kč a zahrnuje také kontrolu požární bezpečnosti objektu. Zpráva je velmi detailní a popisuje veškeré zjištěné nedostatky, které musí majitel objektu odstranit.

 

Co všechno by měl umět váš kominík?

 

 • vložkování komínů
 • čištění komínů a kouřovodů
 • montáž kouřovodů
 • revize komínů
 • frézování komínů
 • pasportizace komínů
 • kontrola a montáž spalinových cest
 • měření emisí
 • pasportizace komínových průduchů
 • stavební opravy komínových těles
 • kamerové prohlídky komínů
 • výměny a instalace komínových lávek
 • posudky projektových dokumentací